972 964 349 | info@suno.cat

Volem incorporar una persona més a l’equip

A SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP estem buscant una persona per incorporar-se al nostre equip i participar en els projectes d’energies renovables i eficiència energètica en els quals treballem.

De la persona que estem buscant valorem especialment la seva experiència en el disseny i l’execució en l’àmbit d’instal·lacions de biomassa, energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica. També valorem l’experiència en l’àmbit de l’eficiència energètica en edificació i indústria. La persona que busquem ha de tenir la capacitat de liderar projectes, coordinar, gestionar i dirigir obres així com la capacitat de treball en equip.

Valorem l’interès en l’àmbit energètic, energies renovables i en el món cooperatiu.

Concretament, es valorarà de forma positiva:

– Formació en Enginyeria, amb coneixement d’instal·lacions tèrmiques, hidràuliques i elèctriques.

– Experiència en disseny i execució de projectes de biomassa, solar tèrmica i solar fotovoltaica.

– Experiència en auditories energètiques en edificis i indústries.

– Domini de les eines informàtiques de treball més habituals, paquets d’ofimàtica, CAD, i eines específiques com DesignBuilder.

Oferim la incorporació immediata en una empresa cooperativa especialitzada en energies renovables ubicada a Figueres (Alt Empordà).

Oferim una jornada laboral complerta de 40 h. setmanals amb flexibilitat per gestionar els horaris de treball. La retribució econòmica serà d’acord als criteris estipulats per totes les persones treballadores.

Les persones interessades en l’oferta podeu enviar el vostres currículum a info@suno.cat

Figueres, 14 de desembre de 2016