972 964 349 | info@suno.cat

S’amplia a 1 km l’autoconsum fotovoltaic compartit

Aquest 18 d’octubre de 2022 el govern espanyol (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha aprovat noves mesures per accelerar la transició energètica, amb la publicació del RDL 18/2022.

Pel que fa a l’autoconsum fotovoltaic s’inclouen aquestes dues mesures:

  • Disposicions addicionals sobre autoconsum i gasos renovables.
  • Regulació més flexible en l’accés a les xarxes elèctriques i una simplificació administrativa.

El canvi més destacable i que havia generat més expectatives era l’ampliació del radi de cobertura de 500 metres de l’autoconsum col·lectiu, distància entre el punt de generació i el d’utilització de l’energia. Des de la publicació del RD 244/2019 que el sector de les energies renovables ha considerat que aquest requisit era un obstacle per poder fomentar les comunitats energètiques i l’autoconsum compartit.

Doncs bé, la nova legislació ha ampliat aquesta distància fins a 1.000 m, una distància que continua essent insuficient i que és inferior a països veïns com Portugal i França, que és de 2.000 m. Tanmateix, aquest increment de 500 metres només és vàlid per instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic sobre coberta.

També s’ha aprovat permetre més d’una instal·lació d’autoconsum en una mateixa referència cadastral.

Pel que fa a les mesures aprovades referents a facilitar la connexió a la xarxa elèctrica de les instal·lacions d’autoconsum es passa a no requerir autorització prèvia i de construcció a les instal·lacions menors de 500 kW, fins ara el límit era de 100 kW.

Caldrà continuar pressionant per aconseguir eliminar totes les barreres que impedeixen desenvolupar lliurament les comunitats energètiques i el dret a generar i compartir l’energia.

#oligopolyOFF #renovables #emergànciaClimàtica