Projectes executius

Experiència i valor afegit

La redacció de projectes executius de forma rigorosa i professional és un element imprescindible de cara al correcte desenvolupament i execució dels projectes.

L’equip de Suno té més de 10 anys d’experiència en el sector de les energies renovables i ha participat en projectes pioners en la implantació de les energies renovables al nostre país.

Acompanyem el projecte executiu amb l’estudi tècnic i econòmic previ, la direcció d’obra i la supervisió tècnica de l’execució de l’obra.

Què oferim

  • Redacció de projectes executius d’energies renovables (biomassa, fotovoltaica, solar tèrmica, eòlica, geotèrmia, hidràulica)
  • Revisió de projectes i direcció d’obra
  • Gestió administrativa i opcions de finançament
  • Plans de manteniment i gestió del subministrament de biomassa