972 964 349 | info@suno.cat

Nou impuls a la instal·lació de calderes de biomassa

MAPA WEBAquest mes de febrer de 2015, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, juntament amb 5 Grups Leader més i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, va signar una ampliació de contracte amb el MAGRAMA per la compra d’emissions de carboni no generades a qui instal·li calderes de biomassa a les zones rurals de Catalunya, en el marc del Projecte CLIMA.

El projecte BM-Rural és un dels 42 projectes de tot l’Estat Espanyol seleccionat dins la convocatòria de Projectes CLIMA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 2014.

Durant el 2014 l’Associació va certificar les emissions no emeses de 9 calderes de biomassa de dos grups d’acció local dels 5 participants. S’ha certificat un estalvi de 699,3tn de CO2 a l’atmosfera, cosa que ha suposat una aportació econòmica total de 4.965,03€ als propietaris de les calderes.

+ info:

http://www.ripollesgesbisaura.org/?p=2209

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/280035/ca/impuls-lestalvi-demissions-co2-latmosfera-utilitzant-calderes-eficients-biomassa.do