972 964 349 | info@suno.cat

Nou esborrany de Reial Decret d’autoconsum

Aquest divendres 5 de juny el ministre d’Industria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha enviat a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un nou esborrany de Reial Decret sobre les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica i de producció amb autoconsum.

Aquest nou esborrany arriba quasi dos anys després que el mateix ministre presentés la seva versió anterior, en la que va anunciar per primera vegada el «peaje de respaldo», més conegut com a «peatge al Sol». L’idea de fer pagar un peatge a totes les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa elèctrica va suposar el darrer entrebanc del govern espanyol a la implantació de les energies renovables de forma descentralitzada i accessible pel conjunt de la ciutadania, un peatge imposat al 100% de l’energia autoproduïda.

Tot seguit, després que alguns governs autonòmics validessin la modalitat de fotovoltaica amb injecció zero per tal d’agilitzar els tràmits de legalització i salvar la llarga espera del Reial Decret d’autoconsum, i després que la competitivitat econòmica de les instal·lacions fotovoltaiques no hagi deixat de guanyar terreny a altres tecnologies, les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic s’han tornat a reactivar, amb tot el benefici social i ambiental que representen.

Quan el rumor del «peatge al Sol» semblava oblidat, la nova proposta de Reial Decret del ministre Soria ha suposat una nova gerra d’aigua freda, ja que continua gravant l’energia fotovoltaica auto-consumida. En aquesta nova proposta de Reial Decret es defineixen tres modalitats d’instal·lacions d’autoconsum.

a) Modalitat de subministrament amb autoconsum. Es tracta d’instal·lacions amb un sol subjecte consumidor, no productor. La potència contractada serà inferior a 100 kW i la potència instal·lada serà igual o inferior a aquesta potència contractada.
No es compensaran els excedents d’energia que es puguin injectar a xarxa.

b) Modalitat de producció amb autoconsum. Es tracta de dos subjectes, el consumidor i el productor. La potència instal·lada no serà superior a 100 kW (excepte la cogeneració).

c) Modalitat de producció amb autoconsum d’un consumidor connectat mitjançant una línia directa amb la instal·lació de producció. Es tracta de dos subjectes, el consumidor i el productor, units mitjançant línies directes.

L’argument del govern és que les instal·lacions d’autoconsum han de contribuir al finançament dels costos i serveis del sistema elèctric en el seu conjunt, igual com ho fan la resta de consumidors. El cert, però, és que aquest peatge, ara anomenat «cargo por otros servicios del sistema», esdevé un gravamen de més per a les instal·lacions d’autoconsum. Aquesta nova contribució al sistema, per tant, s’afegeix als peatges d’accés d’energia elèctrica que aquestes instal·lacions ja paguen mitjançant el terme fixe de potència i els pagaments per capacitat.

20150601-RD-Autoconsumo

Taula.- Components del càrrec transitori per energia autoconsumida

També es contempla una component fixa (€/kW any) que s’aplicarà a la potència contractada, tot i que de moment no s’aplicarà a les modalitats d’autoconsum a) i b).

Així doncs, l’esborrany es troba en període d’exposició pública i es poden presentar al·legacions durant un termini de quinze dies hàbils a partir de la seva publicació al BOE.