972 964 349 | info@suno.cat

Informe de Mercat Social 2018

S’ha publicat la darrera edició de l’Informe de Mercat Social de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) on s’analitzen les organitzacions que han fet el Balanç Social durant el 2018.

El balanç social és una eina d’autodiagnòstic, complementària al balanç comptable, amb què empreses i entitats elaboren un diagnòstic del seu funcionament en relació amb qüestions ambientals, socials i de bon govern, i emprenen processos per millorar en aquests aspectes.

Aquest any s’ha incrementat la participació del balanç social (BS) de la XES un 25% respecte la campanya de l’any passat, amb un total de 181 organitzacions de l’Economia Social i Solidària (ESS).

A més a més, aquesta edició incorpora les dades de més de 300 organitzacions que estan presents al projecte Pam a Pam i s’ha incorporat nous indicadors, sobre interculturalitat, política del lucre, proximitat, cures o compensacions.

Algunes de les conclusions de l’Informe de Mercat Social són les següents:

  • L’ESS crea ocupació amb condicions equitatives, encara que no a jornada completa. Únicament el 68% de contractes són a jornada completa, encara que confirmant l’esperit redistributiu de l’ESS, la forquilla salarial majoritària se situa entre 1 i 2,5. Tot i així, es detecten alts graus de precarietat, sigui en sous baixos o llarga durada de les jornades en iniciatives de menys de tres anys de constitució. S’observa que es pot tenir estructures grans (>50 persones treballadores) amb càrrecs amb molta responsabilitat sense que això justifiqui diferències molt grans en l’àmbit intern.
  • Cal anar més enllà de la paritat de gènere a les organitzacions.No ens podem conformar amb la paritat de gènere a les organitzacions i hem d’avançar cap a pràctiques transformadores que avancin cap a la igualtat real: revaloració de les tasques de cura, consciència de les dinàmiques de poder i de participació, distribució de les tasques representatives.L’ESS tampoc té una mirada intercultural que superi les exclusions i discriminacions que es donen en el sistema capitalista i que aconsegueixi revertir les desigualtats que es donen en l’actual mercat de treball.
  • Creixen els dipòsits en finances ètiques però disminueixen les compres a proveïdors de l’ESS.

Aquí podeu consultar els resultats del Balanç Social 2018 de SUNO.