972 964 349 | info@suno.cat

Guia de bones pràctiques en l’emmagatzematge de pèl·lets

GUIA_PELETS_ISSLAquest juliol l’institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL) del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya acaba de publicar la “Guia de bones pràctiques en l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta a les dependències dels usuaris finals, per al control del risc d’inhalació de monòxid de carboni”.

L’emmagatzematge de pèl·let de fusta pot donar lloc a emissions elevades de monòxid de carboni a les sitges i a les seves proximitats, i l’exposició a concentracions elevades de CO és un risc per les persones.

La guia ofereix un conjunt d’orientacions preventives de caràcter tècnic per tal d’establir un procediment segur, respecte del risc d’exposició al monòxid de carboni, per a l’accés a l’interior de les zones d’emmagatzematge de pèl·lets de fusta, en funció de les característiques dels diferents espais existents. Així mateix dóna diverses indicacions sobre ventilacions a tenir presents en el disseny de sitges i espais d’emmagatzematge.

Aquesta guia de bones pràctiques és el resultat del treball conjunt entre la Generalitat de Catalunya i diverses empreses catalanes del sector energètic de la biomassa ¹.

Des de SUNO Enginyeria de Serveis Energètics hem participat en la revisió del document i creiem que serà una eina molt útil per a les empreses instal·ladores, enginyeries o empreses de manteniment a l’hora de desenvolupar projectes on s’utilitza el pèl·let com a combustible i especialment en el moment de realitzar el manteniment de les instal·lacions i subministrament de combustible. També serveix pels usuaris finals de les instal·lacions per conèixer els riscos d’aquest tipus d’instal·lacions i tenir presents unes mesures preventives mínimes.

 

¹ Generalitat de Catalunya:
Institut de Seguretat i Salut Laboral
Institut Català de l’Energia, ICAEN
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General de Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement

Empreses:
Reciclatges Tamayo
Enerbio
Palets J. Martorell
Termosun Energias
Soler i Palau Sistemas de Ventilación