972 964 349 | info@suno.cat

Ens adherim al Clúster de la Biomassa de Catalunya

Logo CBC Color 2000x1400Desprès de més de dos anys de feina, el 30 d’Octubre de 2015 es va constituir a Terrassa el Clúster de la Biomassa de Catalunya partint d’una iniciativa impulsada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i emmarcat dins Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, engegada per la Generalitat el 2014.

El Clúster és un espai de confluència de les empreses i entitats del sector de la biomassa de Catalunya. La finalitat del Clúster és impulsar projectes de forma sostenible i promocionar la divulgació de la biomassa com a font d’energia renovable i generadora de vincles i llocs de treball directament vinculats al territori.

Els principals objectius de treball del Clúster són els següents:

  • Disseny de les instal·lacions prioritzant la qualitat, l’eficiència energètica i el compliment de les normatives aplicables en termes d’emissions.

  • Garantir una gestió forestal responsable per mantenir la cadena de custòdia de la biomassa.

  • Garantia de subministrament de biomassa, acomplint terminis, quantitats i qualitats compromeses així com promoure la certificació dels diferents combustibles de la biomassa.

  • Prioritzar l’activitat econòmica local, l’assumpció de responsabilitats sobre les activitats desenvolupades i la promoció de la Recerca, Innovació i Desenvolupament en l’àmbit de la valorització energètica de la biomassa.

  • Mantenir un compromís amb la societat i el medi ambient. Promoure la inserció laboral entre els col·lectius amb més risc d’exclusió, conscienciar de la necessitat d’un ús generalitzat de les energies renovables i reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils a Catalunya.

  • Reforçar la competitivitat de les empreses del sector de la biomassa a Catalunya.

Des de SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP ens esforcem perquè els projectes amb els quals col·laborem mantinguin uns criteris de qualitat i disseny que facin de la biomassa una font endògena d’energia que sigui competitiva i perduri en el temps. Compartim els objectius del Clúster i és per això que ens alegra poder avançar plegats en aquest canvi de model energètic basat en el consum responsable, la descentralització i l’ús generalitzat de les energies renovables.

Esperem que sumant el nostre esforç i coneixement a la resta de socis aconseguim que el Clúster aconsegueixi els reptes plantejats.