972 964 349 | info@suno.cat
Suno

Suno

Enginyeria de Serveis Energètics

Ens adherim al Clúster de la Biomassa de Catalunya

Logo CBC Color 2000x1400Desprès de més de dos anys de feina, el 30 d’Octubre de 2015 es va constituir a Terrassa el Clúster de la Biomassa de Catalunya partint d’una iniciativa impulsada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i emmarcat dins Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, engegada per la Generalitat el 2014.

El Clúster és un espai de confluència de les empreses i entitats del sector de la biomassa de Catalunya. La finalitat del Clúster és impulsar projectes de forma sostenible i promocionar la divulgació de la biomassa com a font d’energia renovable i generadora de vincles i llocs de treball directament vinculats al territori.

Els principals objectius de treball del Clúster són els següents:

  • Disseny de les instal·lacions prioritzant la qualitat, l’eficiència energètica i el compliment de les normatives aplicables en termes d’emissions.

  • Garantir una gestió forestal responsable per mantenir la cadena de custòdia de la biomassa.

  • Garantia de subministrament de biomassa, acomplint terminis, quantitats i qualitats compromeses així com promoure la certificació dels diferents combustibles de la biomassa.

  • Prioritzar l’activitat econòmica local, l’assumpció de responsabilitats sobre les activitats desenvolupades i la promoció de la Recerca, Innovació i Desenvolupament en l’àmbit de la valorització energètica de la biomassa.

  • Mantenir un compromís amb la societat i el medi ambient. Promoure la inserció laboral entre els col·lectius amb més risc d’exclusió, conscienciar de la necessitat d’un ús generalitzat de les energies renovables i reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils a Catalunya.

  • Reforçar la competitivitat de les empreses del sector de la biomassa a Catalunya.

Des de SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP ens esforcem perquè els projectes amb els quals col·laborem mantinguin uns criteris de qualitat i disseny que facin de la biomassa una font endògena d’energia que sigui competitiva i perduri en el temps. Compartim els objectius del Clúster i és per això que ens alegra poder avançar plegats en aquest canvi de model energètic basat en el consum responsable, la descentralització i l’ús generalitzat de les energies renovables.

Esperem que sumant el nostre esforç i coneixement a la resta de socis aconseguim que el Clúster aconsegueixi els reptes plantejats.