972 964 349 | info@suno.cat

Ens adherim a REScoop

Aquest novembre SUNO Enginyeria de Serveis Energètics hem estat acceptats per formar part de la xarxa REScoop, la federació europea de cooperatives energètiques ciutadanes. REScoop representa a més de 1.500 entitats de tot Europa i més d’un milió de ciutadans, és una associació sense ànim de lucre que va néixer al 2013 i té la seu a Bèlgica. Alhora forma part de Cooperatives Europe dins l’Aliança Cooperativa Internacional.

Les cooperatives associades treballen conjuntament en projectes de transició energètica; incloent les energies renovables, les xarxes de calor i fred, l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible. Es crea un veritable espai de treball en xarxa entre els diferents membres de la federació creant noves oportunitats, intercooperant i compartint coneixement i experiències.

REScoop promou el model cooperatiu en les organitzacions, ja sigui en cooperatives ciutadanes o bé en cooperatives de treball associat, com nosaltres, que treballen per la transició energètica. Una de les seves missions és ajudar a créixer a les cooperatives més petites o de nova creació.

Una altra de les tasques principals de la federació és defensar i representar les cooperatives i els ciutadans en els debats sobre energia de la Unió Europea. I com es finança? Els fons provenen exclusivament de les quotes de les entitats sòcies, els serveis tècnics que ofereix i el desenvolupament de projectes europeus.

El Consell Rector està format per 8 membres elegits en assemblea general per totes les entitats sòcies cada 4 anys, actualment està representat per Ecopower, De Windvogel, Enercoop, Som Energia, DGRV, Middelgrunden, Energy4All i ZEZ. Es segueix el funcionament bàsic de totes les cooperatives «un soci, un vot». També es disposa d’un equip tècnic format per 8 persones que desenvolupen projectes propis de l’entitat i tasques de coordinació i comunicació.

Transformar el model energètic significa sumar esforços per aconseguir que la ciutadania sigui la principal protagonista i s’empoderi de les actuacions energètiques necessàries a cada territori. Les energies renovables permeten relocalitzar l’energia, descentralitzar, guanyar independència, sobirania, participar i autoorganitzar-se, crear comunitat, etc. En definitiva, passar pàgina de l’era dels combustibles fòssils i l’energia nuclear.

Esperem poder col·laborar amb èxit amb la resta d’entitats de REScoop i aportar el nostre granet de sorra.