Projects

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics disposem de més de 10 anys d’experiència en el sector de les instal·lacions i les energies renovables. Algunes dades referents a l’experiència adquirida són les que es mostren a continuació:

En el cas de les instal·lacions de biomassa hem realitzat més de 50 projectes d’instal·lacions de calderes i xarxes de calor, amb una potència total major 9 MW tèrmics. A més disposem de l’experiència adquirida pel fet d’haver instal·lat, gestionat i mantingut més de 45 instal·lacions d’entre 15 i 500 kW que sumen més 5,5 MW.

També hem realitzat instal·lacions solars fotovoltaiques i tèrmiques en cobertes industrials, equipaments públics i habitatges.

Pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques hem projectat i instal·lat diverses instal·lacions, en mode règim especial i autoconsum. El coneixement adquirit en les instal·lacions i en els anàlisis econòmic-financers fets ha permès haver col·laborat en la realització de més de 80 peritatges per reclamar pèrdues degudes als canvis de regulació en el sector energètic.

Les instal·lacions solars tèrmiques realitzades s’han centrat en instal·lacions d’habitatges unifamiliars, així com és el cas de l’energia minieòlica i geotèrmica.

Pel que fa a la planificació i l’assessorament energètic s’ha participat en l’elaboració de la Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les comarques gironines (PAES). També s’ha participat en la redacció d’un total de 16 PAES i en la redacció dels informes de seguiment.

A més a més, s’han realitzat jornades i cursos de formació sobre energies renovables, i especialment biomassa, tant per escoles com per col·legis professionals i admnistració pública.

Finalment, hem implementat sistemes de control i monitoratge pels sistemes de climatització i aigua calenta sanitària per a tres escoles, dues granges, un càmping, un hostal, un habitatge i dues xarxes de calor de biomassa. Cal sumar l’experiència prèvia de quatre habitatges, un hivernacle i dues granges més..