Management and control

Estalvi i eficiència energètica

Els sistemes de gestió i control de les instal·lacions tèrmiques dels efificis, indústries, equipaments,… són un element clau per tal d’aconseguir un major estalvi energètic. Es monitoritzen els principals paràmetres de funcionament dels sistemes de climatització, ventilació, aigua calenta sanitària, processos productius, etc, per així poder actuar-hi directament.

En aquest sentit, un bon sistema de gestió i control permet un alt grau d’eficiència energètica de les instal·lacions i al mateix temps s’aconsegueix incrementar la qualitat de servei dels diferents sistemes.

Què oferim

  • Anàlisi de la regulació i control existent de les instal·lacions
  • Implementació i disseny de sitemes de control i gestió d’instal·lacions energètiques
  • Gestió de consums energètics mitjançant programes especifics de telegestió