972 964 349 | info@suno.cat

Campanya “Del pla a l’acció” i subvencions a calderes de biomassa municipals 2016

flors-vertEl 18 de desembre passat la Diputació de Girona va publicar novament les bases reguladores de la Campanya “Del pla a l’acció” i de les subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa.

La campanya “Del pla a l’acció” té per objecte regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el PAES. La campanya contempla quatre línies d’actuació i es pot optar a més d’una en la mateixa convocatòria:

  • Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis de menys de 20.000 habitants.

  • Línia 2: Redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

  • Línia 3: Execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

  • Línia 4: Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les mesures necessàries

Les subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals presenta dues línies d’actuació:

  • Línia 1: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes de calor, de potències menors a 70 kW, per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes amb empreses o microempreses de serveis energètics.

  • Línia 2: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, xarxes o microxarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes amb empreses o microempreses de serveis energètics.

Com a novetat, aquest any també es subvencionen calderes de pèl·let si la potència és inferior als 70kW (Línia 1) i cal realitzar projecte executiu que a per sol·licitar la subvenció.

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/243/2015243011810.pdf

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/243/2015243011809.pdf