972 964 349 | info@suno.cat
Suno

Suno

Enginyeria de Serveis Energètics

Bases reguladores de les subvencions als Ajuntaments de la Diputació de Girona

Aquest dilluns 23 de febrer la Diputació de Girona ha publicat les bases específiques reguladores de la Campanya “Del pla a l’acció” i les subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.

La campanya “Del pla a l’acció” contempla quatre línies d’actuacions subvencionables:

  • Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis de menys de 20.000 habitants.
  • Línia 2: Redacció del pla d’acció d’energia sostenible (PAES) per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
  • Línia 3: Execució d’accions per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Línia 4: Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a través de contractes amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics.

La subvenció per a la instal·lació de calderes de biomassa presenta dues línies d’actuació:

  • Línia 1: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa llenyosa forestal per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics.
  • Línia 2: Execució d’inversions per instal·lar xarxes de calor que utilitzin biomassa llenyosa forestal per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics.

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/36/20153601978.pdf

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/36/20153601979.pdf