972 964 349 | info@suno.cat

Baròmetre fotovoltaic 2018

«La producció solar fotovoltaica creix de forma espectacular i amb una base industrial totalment sòlida, esdevenint un dels pilars principals de la transició energètica mundial.

Al 2017 es va instal·lar prop de 100 GW de potència fotovoltaica a nivell mundial, dels quals una mica més de la meitat corresponen a la Xina. El mercat mundial del 2017 ha representat quasi la totalitat del parc fotovoltaic existent a la Unió Europea. La UE tanca l’any 2017 amb un total de 106,6 GW fotovoltaics instal·lats, dels quals 5,6 GW nous d’aquest any. La producció solar fotovoltaica al 2017 a la UE va ser de 113,9 TWh.

Tot i que pot semblar que la producció solar fotovoltaica mundial encara és molt marginal, actualment representa poc més del 2% del mix elèctric, ja arriba quasi al 6% en el Japó i més del 7% a Alemanya i Itàlia.»

Aquestes són les dades principals que destaca en portada el baròmetre fotovoltaic 2018 de l’organització EurObser’ER. Alltres són les següents:

Al 2017 el creixement mundial del mercat fotovoltaic va ser del 30% (50% i 25% en els dos darrers anys), amb 99 GW nous instal·lats. Així doncs, la potència fotovoltaica total mundial es situa als 405 GW.

Pel que fa a les inversions econòmiques realitzades en energies renovables, aquestes han eclipsat totalment la inversió en energies fòssils i nuclears, particularment la solar fotovoltaica. Les energies renovables, sense comptar la gran hidràulica, han suposat el 61% de la nova potència instal·lada al món durant el 2017 (38% solament la solar fotovoltaica i termoelèctrica solar). Aquestes han suposat una inversió de 265 mil milions de dòlars (160,8 mil milions només en energia solar). Són inversions més elevades que per a la resta de tecnologies; 103 mil milions en centrals tèrmiques fòssils, 45 mil milions en gran hidràulica i 42 mil milions en energia nuclear.

Al capdavant del rànquing fotovoltaic es situa el mercat xinès, amb una potència fotovoltaica nova de 52,9 GW. Si s’extrapola amb el pes total de població xinesa ja no es pot considerar que sigui una tecnologia marginal, ja que equival a què Alemanya instal·li 3,2 GW, quan realment aquest 2017 n’ha instal·lat 1,7 GW i es troba a la sisena posició del rànquing mundial.

Els EEUU continuen a la segona posició del rànquing tot i les polítiques menys favorables del seu nou president Donald Trump (taxes als productes importats com a mesures antidumping) amb una baixada respecte l’any anterior del 30%. D’aquesta xifra més de la meitat continuen pertanyent a grans empreses energètiques 6.234 MW però el 41% restant corresponen a sistemes fotovoltaics distribuïts.

La Índia també manté la seva posició capdavantera en el rànquing mundial i continua com a tercer país en instal·lació fotovoltaica anual, amb una potència nova instal·lada al 2017 de 9,63 GW.

Pel que fa als països de la Unió Europea Alemanya recupera la primera posició després de tres anys consecutius liderant el mercat el Regne Unit. França passa de la tercera posició a la segona avançant també el Regne Unit. Un dels fets destacats del baròmetre d’enguany és el dinamisme fotovoltaic francès, sobretot degut a les ajudes governamentals i a la paritat de preu que ja assoleix l’autoconsum fotovoltaic. Actualment França ja suma un total de 8.044 MW fotovoltaics i aquest 2017 en va instal·lar 875 MW. Es preveu que els habitatges amb autoconsum es vagin doblant any a any tot i l’amenaça de la Comissió Reguladora de l’Energia (CRE) de limitar l’exempció de contribució al servei públic d’electricitat a partir de 9 kW, actualment el llindar es troba a instal·lacions d’1 MW.

L’Estat espanyol aquest cop es situa a la vuitena posició del rànquing de països de la UE, amb un increment del parc fotovoltaic de 135 MW, en comparació als 55 MW de l’any anterior. L’Estat espanyol suma un total de 5.107,9 MW fotovoltaics instal·lats, dels quals tan sols 258 MW s’han instal·lat durant els darrers 4 anys.

Podeu descarregar el Barometre 2018 complert en aquest enllaç >>>

Entrada Baròmetre 2017 >>>

Entrada Baròmetre 2016 >>>