972 964 349 | info@suno.cat

Baròmetre fotovoltaic 2017

L’organització EurObser’ER acaba de publicar el baròmetre fotovoltaic 2017, destacant en portada la producció fotovoltaica i la nova potència instal·lada a la Unió Europea durant el 2016; 105,3 TWh i 6.122,8 MW. La producció solar fotovoltaica a la UE representa el 3,2% del seu consum total.

Les dades del mercat fotovoltaic del 2016 continuen indicant un clar creixement mundial d’aquest sector de les energies renovables. Amb un creixement mundial del 50% (al 2015 va ser del 25%) es passa dels 50 GW fotovoltaics nous del 2015 als 76 GW d’enguany. Aquest creixement és gracies al mercat asiàtic i dels EEUU, ja que a la Unió Europea el creixement ha reculat en un 22,8% respecte el 2015, s’han instal·lat 1,8 GW menys. L’estudi indica que la causa d’aquesta baixada és deguda a l’actual reorganització reglamentària d’integració de les energies renovables al mercat elèctric dels Estats membres de la UE.

Actualment la Unió Europea acumula una potència instal·lada de 100 GW i a tot el món es situa als 304 GW de potència pic. Es preveu que de cara el període 2016-2021 el creixement mundial sigui menor però s’arribi fins als 499 GW instal·lats, i si la UE segueix la tendència actual sumarà 130 GW instal·lats pel 2020.

El creixement fotovoltaic més espectacular ha estat a la Xina i als EEUU.

La Xina va doblar la potència fotovoltaica instal·lada al país amb 34,54 GW nous i acumulant un total de 77,42 GW. Aquesta forta pujada del mercat xinès s’explica per l’anunci del govern de fortes baixades del sistema de primes a partir de l’1 de gener de 2017. Malgrat tot, la producció solar actual de Xina tan sols representa poc més de l’1%.

Als EEUU també es va doblar la potència instal·lada durant el 2016 respecte l’any anterior, dels 7,5 GW nous instal·lats al 2015 als 14,7 del 2016. Cal destacar que per primer cop a la història la fotovoltaica va passar a ser la principal font d’energia de nova instal·lació del país, representant el 39% del total, superant el gas (29%) i l’eòlica (26%).

També cal remarcar que aquest any l’Índia ha passat a ser el tercer mercat mundial de fotovoltaica amb un total de potència instal·lada de 12,3 GW, dels quals 5,5 GW s’han instal·lat durant el darrer any.

A nivell europeu el mercat més fort ha estat per tercer any consecutiu el Regne Unit, amb 2.375 MW nous instal·lats al 2016, per davant d’Alemanya, amb 1.476 MW, i França, amb 559 MW.

Si ens fixem amb l’Estat espanyol ens trobem amb xifres molt tristes. Veiem que durant el 2016 només es van instal·lar 55 MW nous, dels quals 14,3 MW són d’instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica. Aquest percentatge tan elevat d’instal·lacions aïllades (un 35%) és un cas realment únic a tota la UE.

Podeu descarregar l’estudi en aquest enllaç >>>

EurObservER-Photovoltaic-Barometer-2017-FR_01EurObservER-Photovoltaic-Barometer-2017-FR_02