972 964 349 | info@suno.cat

Ajuts a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d’energia renovable

Aquest juliol l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicat les bases reguladores dels ajuts a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d’energia renovable (biomassa, geotermia, solar tèrmica o altres fonts renovables) (Orden TED/707/2022) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del paquet #NextGenerationEU.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser tant el sector públic com el privat, mitjançant els dos Programes d’Incentius que inclou.

• Programa d’Incentius 1. Dirigit als beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica que ofereix béns i/o serveis al mercat.
• Programa d’Incentius 2. Dirigit als beneficiaris que no realitzin activitat econòmica que ofereix béns i/o serveis al mercat.

Les actuacions subvencionables en xarxes de calor i/o fred que utilitzin fonts d’energia renovable són les següents:

a) Nova central de generació i nova xarxa de distribució.
b) Ampliació o substitució de central de generació existent.
c) Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents.

Les despeses subvencionables es detallaran a la corresponent convocatòria.
La intensitat màxima de l’ajut dependrà de la tipologia de beneficiari essent d’un màxim del 35% per als beneficiaris del programa d’incentius 1 i del 70% per als beneficiaris del programa d’incentius 2.

A banda, s’atorgaran els següents percentatges d’ajuts addicionals acumulables:

1. Un ajut addicional del 5% per als projectes ubicats en zones de repte demogràfic i/o zones de transició justa.
2. Un 5% per a projectes desenvolupats per mitjanes empreses i un 10% per als de petites empreses.

El pressupost inicial destinat a aquesta convocatòria és de 100 milions d’euros, 70.000.000 per al programa d’incentius 1 i 30.000.000 per al programa d’incentius 2. Aquest pressupost podrà ser ampliat en funció de la demanda i el desenvolupament dels projectes.

L’ajut total per projecte està limitat a 15 milions d’euros i la inversió econòmica mínima és de 450.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del 26 de setembre i finalitza a les 14.00 hores del 28 d’octubre.

+ info:
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programas-de-incentivos-proyectos-de-redes-de-calor-y-frio-que-utilicen