972 964 349 | info@suno.cat

Ajudes per actuacions d’estalvi energètic i energies renovables

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), acaba de treure dues línies d’ajuts per a projectes que afavoreixin l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica, l’aprofitament de les energies renovables i la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera. Els programes s’engloben en el marc del Plan Nacional de Acción de Eficiència Energètica 2014-2020.

Programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents (PAREER – CRECE)

El programa té un fons de 200 milions d’euros i la data límit per presentar-hi sol·licituds és el 31 de desembre de 2016.

Les actuacions s’han d’emmarcar en una o vàries de les següents tipologies:

  1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolvent tèrmica de l’edifici.
  2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
  3. Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.
  4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

PAREER_CRECE_IDAE

Ajudes del Ministerio de Industria per a projectes d’eficiència i estalvi energètic

Les ajudes tenen un pressupost de 168 milions d’euros i ja s’ha publicat la resolució en el BOE, 5 de maig 2015, per dur a terme les quatre línies d’actuació que inclou el programa:

  1. Rehabilitació energètica d’edificis (correspon a l’ampliació de 75 milions d’euros al pressupost inicial de 125 milions d’euros del programa PAREER-CRECE).
  2. Transport.
  3. PIME i gran empresa del sector industrial.
  4. Enllumenat públic municipal.

Ajudes de la Diputació de Girona

I en aquest enllaç de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) també hi ha un recull de totes les ajudes vigents disponibles en matèria d’energia: http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_subvencions_i_ajuts/