Assessorament energètic

Per què un bon assessorament

Estudiar les diferents opcions possibles és el punt de partida per tirar endavant qualsevol projecte i és un dels punts més importants. La realització d’un estudi previ ens permet prendre la decisió d’iniciar o no un projecte, estar al corrent de la situació en la que ens trobem i descobrir les nostres oportunitats i/o dificultats.

A continuació cal traçar una estratègia i planificar el seguit d’accions que cal emprendre per aconseguir un objectiu determinat. L’èxit del desenvolupament d’un projecte depèn d’una bona visió estratègica des del seu inici.

A Suno estudiem detingudament la situació energètica de partida de cada organització i aconseguim treure el millor profit de les instal·lacions proposades i/o existents.

Què oferim

  • Estudis de viabilitat econòmica de projectes energètics
  • Avantprojectes d’instal·lacions d’energies renovables
  • Assessorament tècnic i elaboració de projectes d’estalvi energètic
  • Acompanyament en la gestió de projectes claus en mà
  • Plans energètics per a l’administració pública i/o empreses
  • Certificació d’eficiència energètica d’edificis
  • Optimització de la contractació de subministraments energètics